با تو بودن هميشه پر معناست
بي تو روحم گرفته و تنهاست
با تو يک کاسه اب يک درياست
بي تو دردم به وسعت صحراست
با تو بودن هميشه پر معناست
با تو اسان  هزار کار خطير 
با تو ممکن جهاد با تقدير
بي تو با غم برهنه همچون کوير
با تو يک غنچه دشتي از گلهاست
با تو بودن هميشه پر معناست
اي تو تعريف نا پذير ترين
بي تو من کوچک و حقيرترين
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 2 نظر / 14 بازدید
unknown man

از رنگها عمری به دنبال سفیدی بودم و در هر برحه احساس میکردم که به آن دست یافتم. اما همیشه مایوس میماندم و عاجز از دانستن دلیلش بودم. تا اینکه یک روزفرفره ای را که به هفت رنگ ملون بود چرخاندم و سفیدی را در آن دیدم....آری چه خیال باطلی.به تمام تعلقات وابسته ایم و تنها چرخش ایام باعث سفید نمائی ما شده

می نا

من تقاضا کردم که تو با من باشی / تو به من گفتی هرگز هرگز/پاسخی سخت درشت /و مرا قصه ی این هرگز کشت..(حمید مصدق)..سال نوت مبارک!