ta be hal felkr kardi ke chera ma sherhay degaran ro dost darim . man fekr mikonam chon ke adam mibine hamr harfi ke mikhaste to on jamle ha peda mishe. wa waghan on ha ro tahsin mikune . ta hadi ke shera  mishan  doste adam . wa har waght delemon migire mirim soragheshon .

rasti tu ham niwisande khobi hasti . har waght matlebet ro mikhunam  delam arom migire .  akhe tu hamon harfe delam ro mizani .  tu ke hamishe tu delami behtar az man  harfesh ro mifahmi . be rasti ke age hamonghdar ke dostet daram dostam nemidashti che mikardam? way hata fekresh narahtam mikune .  man in roza omidam . hame fekr wa zekram tuii . khob gar che nemitunam in ehsas ha ro be kasi begam . fagaht tu delam daram hame in koh ehsasam ro wa miam inja ke behet  begam . waa darmiuan mizaram .. chera ke tanha monese man tuii . 

hamishe be harfam gosh midi  wa har chi ke moshkil dashte absham bahat darmian mizaramke  behem rahanamii koni . ya baram doa koni .  khob hala dege hame chizam tuii wa baram az har aksi mohem tari . bary hamin nazaret . baram khily moheme .   

be khatere hame in etemad . wa moahabt wa in  delgarmi ke behem midi thanks .   hargiz hadi baray dost dashtanet . bary eshghi ke beht daram peda peda nemikonam . 

binaahayt .  tanha kamale baray  wosate ehsasam hast ke mitunam begam .  daryam ba man bash . wa dar kenaram chera ke bi tu man hicham .

arezot

/ 0 نظر / 14 بازدید