ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
ما در پياله عکس رخ يار ديده ايم
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما
هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جريده عالم دوام ما
حافظ

سخت ترين چيز توی دنيا اينکه آدم سرگردان و بی هدف باشه. اين چيزی بود که ديروز گفتم. خوب. وقتی آدم چيزی نداره که اونو به اين دنيا وصل کنه دليلی واسه زندگی نمی مونه. وقتی بودن آدم بدون پاسخ باشه ديگه از خور و خواب هر روزه چه حاصل؟ ولی توی اين دوره و زمونه که همه ميگن عشق مرده و محبت سالهاست در گور تاريخ مدفون شده، عشق رو بايد از کجا يافت؟ عشق چيزيه که ميتونه به زندگی آدم هدف ببخشه. بودن آدم رو معنی دار کنه. درد بی عشقی، درديه که درمانش سخته. چون عشق چيزی نيست که همين طوری سرزده از راه برسه. چيزيه که مدتها طول می کشه تا شکل بگيره. عشقی از روی شناخت نه عشقی کور کورانه. البته منظورم از عشق اون هوسی نيست که گاه شخص با ديدن شخص ديگه دچارش ميشه و فکر ميکنه الان مجنون شده و عشقش راستينه و بعد از چند روز زندگی می فهمه که همه اون چيزی که ميخواسته فقط در چند شب هم بستری بهش رسيده و چيز ديگه ای نست که بخواد بهش برسه. به اين نميگن عشق به اين ميگن هوس.
ولی من يه روز از همين روزهای تلخ زندگی، که داشتم توی بی کسی و تنهايی می سوختم و از بی مخاطب موندن بودنم در رنج و عذاب بودم، سر راه سرنوشت به کسی برخوردم که اون موقع دوستم شد و حالا عشقم شده. اما وقتی اين عشق شکل ميگيره، روح دو نفر به هم پيوند ميخوره. شعار نمی دم يا حرف شاعرانه نميزنم. وقتی دچارش بشی خودت می فهمی که عشق راستين انسان رو به اخلاص ميرسونه. به يکتايی. به يکتويی. و من به يکتويی رسيدم. به جايی که جز دوست چيزی نيست. ديگه از من اثری نيست. فقط اونه که هست. و اين حس می تونه دليلی باشه واسه زيستن. هدفی باشه واسه رسيدن به اون. چون جاده کمال رو به تنهايی نميشه طی کرد. بايد دل رو در گرو دوست داد و به راه افتاد و در هر قدم با دوست پيش رفت تا به کمال رسيد. ما از همونجايی اومديم که قراره بهش بريم. اما وقتی ميايم تنها يه موجوديم که استعداد اينو داريم که خليفه خدا در زمين باشيم. اميدوارم وقتی ميريم لااقل آدم شده باشيم.
من ملک بودم و فردوس برين جايم بود                     آدم آورد در اين دير خراب آبادم

/ 0 نظر / 13 بازدید