age  man  mitunestam  kari mikardam ke donia hamash tabdil be sarzamine arezo beshe . dege hich kas ghuse nadashte bashe hame ma onghdr baray ham  arzesh ghael baashim ke be  hich kas   azari nadim wa ham ro  onghdr dost bedarim ke donia  tabdil be behssht she . ama chera adama ba inke mitunan ham ro dost bedaran nemikham hamdegaro dost bedaran? waghan in daste man nest .  man nemitunnam kari konam ama aziz mitunam baray  sarzamine khodemon behtarin golhay doste wa mohabat to bechinam wa bezararm tu  goldone delemon  . ke atreshhame  fazy  khonamon ro por kone .   . khorshidi besaazim ke ba garmash   barfe   badi wa  sardi  tamom she . wa mahi ke har shab ba  sarzamien arezi    zibaii bishtari bede . setarehaii ke  dar khoshimon sharik bashan  .   hawaii ke ba har wazesh yade  sakhti haii ke keshidm baramon byare wa hamishe gahdre khoshbakthimon ro bedonim .    are man naghshe ha daram baray sarzamine arezo .    

maa bary in donia ke nemidunaim kari konaima ama sakhtane donay khodemon daste khodemone . pas gham nakhor chera ke  khoda ham hamishe ba mast tnaha razdare ma tanha kasi ke dar hame naghshe ha mon wa ham areozhamon ba mast .    man mashi tu wa tu daryae man ke  bary resedane be  ham darim lahze shomari mikonaim .    bade salha enezar hala ke ham ro peda kardim darim be samte ham miaim ke be zoid jodai tamom she wa bary hamishe ba ham bashim . dar kenare ham ta beshe  doniai arezo ro besazim . arezoy hardomon .  arezoii ke  hame daran ama hamishe  nesfe mizaran ama  ma mosamamim ke takmilesh konim . ta ye abre dege  mohabat sabet she .  gar cche mohabat lozome nadare sabet she . az ghable hame  bawaresh daran ama jorat nadaran ke   anjamesh bedan wa ma ba erade wa hameati ke khoda behemon dade wa  sedaghatemon be ham mitunim anjamesh bedim . chera ke ham do darim . pas daryam ghuse nahur . dastam ro begir ke baham be dedare  sobhi ziba tar az hamishe  berim .    wa rozi zibatar az hame rozha  shoro konim ke hargiz shabi nadare .  pas   . hamraham bashe le ke behetyaz daram . dastam ro begir ke   be hedayate tu  nyaz daram be garmai    dastet wa  narmi mohabatet . wa sedaghate negahet . wa etminane ghalbet . 

man injam  bary tu  wa ba tu .

ur san

/ 0 نظر / 18 بازدید