asemanha abrist . asemane dele man abri tar.

arezohayam khis .

cheshmyayam namnak.

rahi jade deltangihayam .

asemanham abrist wa asemane dele man abaritar.

dele man ta daghe bitu mandand darad asemanha abirist wa asemane dele man abritar.

 

 .

/ 0 نظر / 2 بازدید